Anessa Džinić

Korupcija u svijetu: Globalno pranje novca najveći problem

Korupcija u svijetu: Globalno pranje novca najveći problem

U izvještaju Transparency International za 2014. godinu ocjenjuje se da je korupcija problem za sve ekonomije. TI od vodećih financijskih centara u EU i SAD zahtijeva da djeluju zajedno sa brzorastućim privredama, koje nisu uspjele smanjiti korupciju, iako su povećale privredni rast. To najbolje pokazuju primjeri Kine, Angole i Turske, koje su medju državama s najvećim […]

 Anessa Džinić

Najreligioznija mjesta na svijetu i šta praktikuju

Najreligioznija mjesta na svijetu i šta praktikuju

Pomoću CIA Factbook, označene su zemlje u svijetu gdje više od polovine stanovništva smatra smatra da je religiozno. Tamnije nijanse predstavljaju zemlje sa najvišim postotkom religioznih građana. bosnia.alrasub.com