Anessa Džinić

Sloboda i odgovornost u novinarstvu ( I dio)

Sloboda i odgovornost u novinarstvu ( I dio)

Bavljenje svakom profesijom zahtijeva poštovanje i postojanje nekih osnovnih pravila, a u ovom slučaju to je sloboda i odgovornost u novinarstvu. Sloboda se može definisati sa više aspekata u zavisnosti u kojem se kontekstu pominje. Utilitaristička definicija slobode jeste da sloboda nije činjenje svega onoga što mi hoćemo, želimo ili nam je potrebno da tako […]

 Hamida

Preminula Maya Angelou

Preminula Maya Angelou

Afro-američka pjesnikinja, glumica i aktivistkinja Maya Angelou rođena je 1928. godine u St. Louisu, Missuri, a umrla je 28. maja 2014. godine. Na svojoj koži osjetila je užase rasne diskriminacije, a uz to je i silovao muškarac s kojim se zabavljala njena majka. Godine 1970. je objavila prvi autobiografski roman, ujedno i najpoznatiji, “Znam zašto […]