Azra Kahriman

Uloga i ograničenja morala u međunarodnim odnosima

Uloga i ograničenja morala u međunarodnim odnosima

   Joseph Nye u svojoj knjizi “Kako razumevati međunarodne sukobe”, navodi kako moral igra manju ulogu u međunarodnoj politici od njegove uloge u unutrašnjoj politici, a sve to iz četiri razloga. Prvi razlog leži u slabosti međunarodne saglasnosti o vrijednostima, usljed postojanja brojnih različitosti između različitih naroda i država. Država, kao teritorijalno zaokružena zajednica naroda […]