Anessa Džinić

Uzroci i posljedice referenduma u Švicarskoj

Uzroci i posljedice referenduma u Švicarskoj

Na referendumu održanom u nedjelju, Švicarci su sa 77% glasova odbacili jednu inicijativu, a to je da se švicarskoj centralnoj banci (SNB) naredi da značajno poveća stepen pokrivenosti švicarske valute u zlatu. Zbog toga je kurs CHF blago oslabio, te se odmaknuo od razine koju je centralna banka obećala braniti. Švicarski glasači su uvjerljivo odbacili […]

 Anessa Džinić

Budžetska rezerva za redovne izdatke

Budžetska rezerva za redovne izdatke

Revizori su utvrdili da su institucije BiH netransparentno i nenamjenski trošili budžetske rezerve tokom 2012. i 2013. godine. Institucije Bosne i Hercegovine tokom 2012. i 2013. godine veći dio sredstava iz budžetske rezerve nisu koristile za finansiranje hitnih i nepredviđenih situacija, kako je zakonski predviđeno. Preko 7.5 miliona KM, od ukupnih 10 miliona KM, utrošeno […]