Azra Kahriman

Harvardski psiholog: 5 savjeta kako da odgojite brižnu djecu

Harvardski psiholog: 5 savjeta kako da odgojite brižnu djecu

Psiholog sa Harvarda, Richard Weissbourd, je iznio 5 savjeta kako odgojiti djecu da bi oni postali brižne, pune poštovanje i odgovorne odrasle osobe. Ovim savjetima je prethodilo istraživanje koje je pokazalo da oko 80% omladine misli da su njihovi roditelji više zabrinuti za njihova postignuća, nego za njihov odnos sa drugima, odnosno da li oni […]

 Anessa Džinić

Sloboda i odgovornost u novinarstvu (II dio)

Sloboda i odgovornost u novinarstvu (II dio)

Pojam koji ide zajedno sa slobodom jeste i odgovornost. Odgovornost prema onome što svjesno učinimo. Daniel Corni naglašava da biti odgovoran znači odgovarati za nešto i odgovarati za to pred nekim. Manji procenat odgovornosti postojao je kada je društvo bilo manje razvijeno, ali danas je slučaj da moral ne prati razvoj društva, čak naprotiv da […]

 Anessa Džinić

Sloboda i odgovornost u novinarstvu ( I dio)

Sloboda i odgovornost u novinarstvu ( I dio)

Bavljenje svakom profesijom zahtijeva poštovanje i postojanje nekih osnovnih pravila, a u ovom slučaju to je sloboda i odgovornost u novinarstvu. Sloboda se može definisati sa više aspekata u zavisnosti u kojem se kontekstu pominje. Utilitaristička definicija slobode jeste da sloboda nije činjenje svega onoga što mi hoćemo, želimo ili nam je potrebno da tako […]