Anessa Džinić

Novi vrli svijet (video)

Novi vrli svijet (video)

Dijete koje je najbitniji stub ljudske populacije nikada nije bila na nižoj grani u odgoju koji datira u sistemu globalizacije. Da li djecu danas uče pravim vrijednostima i u kolikoj mjeri? Gabriela Mistral naglašava da smo krivi za mnoge propuste i pogreške, ali naš najveći zločin je zlostavljanje djece, negiranje temelja života. Mnoge stvari mogu […]