Azra Kahriman

Sa Nacionalne katedrale u Washington-u danas se oglasio ezan

Sa Nacionalne katedrale u Washington-u danas se oglasio ezan

U petak 14. oktobra Nacionalna katedrala u Washingtonu je otvorila vrata za muslimane.

Za ovaj historijski momenat katedrala je ambijantalno preuređena, kako bi bila adekvatno spremna za obavljanje džume, zajedničke molitve koju obavljaju muškarci (muslimani) petkom. Muslimani su po prvi put pozvani da obave ovu tradiocionalnu molitvu unutar istog svetog prostora u kojem su se dešavale brojne nacionalne vjerske službe (poput predsjedničkih sahrana i sl.). U organizaciji ovog […]