Azra Kahriman

Uloga i ograničenja morala u međunarodnim odnosima

Uloga i ograničenja morala u međunarodnim odnosima

   Joseph Nye u svojoj knjizi “Kako razumevati međunarodne sukobe”, navodi kako moral igra manju ulogu u međunarodnoj politici od njegove uloge u unutrašnjoj politici, a sve to iz četiri razloga. Prvi razlog leži u slabosti međunarodne saglasnosti o vrijednostima, usljed postojanja brojnih različitosti između različitih naroda i država. Država, kao teritorijalno zaokružena zajednica naroda […]

 Azra Kahriman

Etika u međunarodnim odnosima

Etika u međunarodnim odnosima

Etika je nastala od grčke riječi ethos običaj, ethike, i “dio filozofije koji proučava i procjenjuje moralne vrijednosti (što je dobro ili što je loše, što treba biti ili što ne treba biti), podrijetlo i načela moralnosti (još se zove: moralna filozofija, praktična filozofija, znanost o moralu).”[1] Najprostije rečeno, etika je nauka o moralu i […]