Mediha

Prva fotografija u historiji koja prikazuje ljudsko biće

Prva fotografija u historiji koja prikazuje ljudsko biće

Prvu fotografiju na kojoj se mogu vidjeti obrisi ljudskog bića napravio je Louis Daguerre, 1838. godine u Parizu. Fotografija prikazuje ulicu Boulevard du Temple, a na uglu ulice je čovjek koji je, ne znajući da tako ulazi u historiju, zastao da ulašti cipele kod uličnog čistača obuće. S obzirom da je vrijeme ekspozicije za ovu […]