Anessa Džinić

Održan 6. forum o zapošljavanju mladih

Održan 6. forum o zapošljavanju mladih

U Sarajevu je 13. novembra tekuće godine, u okviru filmskog festivala „Pravo ljudski“ održan 6. Forum o zapošljavanju mladih. Forumu je prisustvovalo više od stotinu učesnika, predstavnika javnih službi za zapošljavanje, nevladinih organizacija, preduzetnika ali i nezaposlenih mladih. Prema programu, nakon pozdravnih obraćanja predstavnika Švicarske ambasade, Festivala „Pravo ljudski“ i Projekta zapošljavanja mladih (YEP), održana […]

 Azra Kahriman

Upotreba sile u međunarodnim odnosima

Upotreba sile u međunarodnim odnosima

 „Najbolje je pobijediti bez borbe.“ Sun Tzu   Sila u međunarodnim odnosima predstavlja krajnje sredstvo koje države koriste za postizanje ciljeva, dok rat predstavlja najgrublji vid njene upotrebe. U međunarodnim odnosima države se rukovode „nekada moralom, nekada međunarodnim pravom, nekada silom, a uvek sopstvenim interesom.”[1] Veoma često sukob interesa politika, država može dovesti do rata. […]