Azra Kahriman

Šest ljudi koji su doslovno izbrisani iz historije (Foto)

Šest ljudi koji su doslovno izbrisani iz historije (Foto)

Jedna od najopsežnijih “čistki” sprovedena u poslijednjih nekoliko decenija je urađena sa Kim Jong-ovim daidžom Jang Song-om. Naime, Jang Song koji je bio bliski savjetnik popularnog Kim Jonga je nakon pogubljenja uklonjen sa većine historijski bitnih fotografija koje su pohranjene na online medijima. Ovo nije prvi put da se dešava uklanjanje određenih ljudi iz historijskih […]

 Hamida

Estetika zaborava

 Prošetali smo jednim od gradova Bosne i Hercegovine i vidjeli smo jedan dio povijesti kulture kako iščezava pred našim očima. Koji su to stećci današnjice? Ko su to svjedoci vremena koje je zaboravljeno u narodnim masana? Gdje su studije o vremenu koje je iza nas? Bosanske tradicionalne kuće, stari mlinovi, staje, na rubovima ulica nestaju […]