Anessa Džinić

Uzroci i posljedice referenduma u Švicarskoj

Uzroci i posljedice referenduma u Švicarskoj

Na referendumu održanom u nedjelju, Švicarci su sa 77% glasova odbacili jednu inicijativu, a to je da se švicarskoj centralnoj banci (SNB) naredi da značajno poveća stepen pokrivenosti švicarske valute u zlatu. Zbog toga je kurs CHF blago oslabio, te se odmaknuo od razine koju je centralna banka obećala braniti. Švicarski glasači su uvjerljivo odbacili […]

 Anessa Džinić

MONETARNI SISTEM I POLITIKA EU

MONETARNI SISTEM I POLITIKA EU

Rimski ugovor je osnivački ugovor koji je donesen 1957. godine, a stupio na snagu 1958. godine kao interes osnivačke šestorke da stvore Evropsku ekonomsku zajednicu koja će im omogućiti stvaranje homogenog zajedničkog tržišta. Nadalje, Luksemburškom deklaracijom iz 1984. godine  je predviđeno sjedinjavanje EFTA-e (European free trade association) i EEU (European economic union) kako bi se […]