Azra Kahriman

Upotreba sile u međunarodnim odnosima

Upotreba sile u međunarodnim odnosima

 „Najbolje je pobijediti bez borbe.“ Sun Tzu   Sila u međunarodnim odnosima predstavlja krajnje sredstvo koje države koriste za postizanje ciljeva, dok rat predstavlja najgrublji vid njene upotrebe. U međunarodnim odnosima države se rukovode „nekada moralom, nekada međunarodnim pravom, nekada silom, a uvek sopstvenim interesom.”[1] Veoma često sukob interesa politika, država može dovesti do rata. […]

 Azra Kahriman

Etika u međunarodnim odnosima

Etika u međunarodnim odnosima

Etika je nastala od grčke riječi ethos običaj, ethike, i “dio filozofije koji proučava i procjenjuje moralne vrijednosti (što je dobro ili što je loše, što treba biti ili što ne treba biti), podrijetlo i načela moralnosti (još se zove: moralna filozofija, praktična filozofija, znanost o moralu).”[1] Najprostije rečeno, etika je nauka o moralu i […]

 Anessa Džinić

Sloboda i odgovornost u novinarstvu ( I dio)

Sloboda i odgovornost u novinarstvu ( I dio)

Bavljenje svakom profesijom zahtijeva poštovanje i postojanje nekih osnovnih pravila, a u ovom slučaju to je sloboda i odgovornost u novinarstvu. Sloboda se može definisati sa više aspekata u zavisnosti u kojem se kontekstu pominje. Utilitaristička definicija slobode jeste da sloboda nije činjenje svega onoga što mi hoćemo, želimo ili nam je potrebno da tako […]