Azra Kahriman

Borislav Herak: Kako zaklati muslimana?! (Video)

Borislav Herak je prvi srpski vojnik koji je optužen za genocid u Bosni i HErcegovini. Prvobitno je osuđen na smrtnu kaznu koja mu je potom preinačena u kaznu zatvora od 20 godina. Ubio je više od 35 ljudi, a silovao desetine djevojaka, od kojih je neke lično ubio, većinom na području Vogošće koaj je u […]

 Azra Kahriman

Utjecaj turskih sapunica na religijski život Bošnjaka

Utjecaj turskih sapunica na religijski život Bošnjaka

Kucanje u drvo, na primjer, mnogo Bošnjaka praktikuje, a ne znaju gdje su korjeni ovom običaju.  Znaju da je na naše područje došlo sa Osmanlijama, a pošto su oni muslimani, garant da je od muslimana.   Još kad svojim očima vide kako Mustafe, Hajrije, Alije, Omeri Fatime po cijeli dan  lupkaju, onda definitivno da je […]

 Azra Kahriman

Deset genocida i deset po(r)uka Bošnjacima da se ne zaboravi, da se ne ponovi

Deset genocida i deset po(r)uka Bošnjacima da se ne zaboravi, da se ne ponovi

Mustafa Imamović je rekao: "Zaboraviti genocid znači biti spreman za naredni genocid!"

PRVI GENOCID nad muslimanima događa se 584 godine poslje Prvog križarskog rata i trajao je od 1683. do 1699. godine. To je prvi genocid i prva prava, velika i kolektivna tragedija muslimana koja se događa tokom i poslije velikog ili bečkog rata između Turskog carstva i Austrije. Pošto su Turci u tom ratu izgubili sve […]

 Hamida

Bošnjaci mijenjaju prezimena?

Bošnjaci mijenjaju prezimena?

Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća u tehničkom mandatu Esad Džudžević najavio je da će prpadnici bošnjačkog naroda iz svojih prezimena ”odstraniti” nametnute im dodatke ”vić” i ”ić” Džudžević je rekao da su bošnjačkim prezimenima nasilno prirodavani ti dodaci u posljednjih stotinu godina, od 1912, od kada je, kako je rekao, Sandžak u sastavu Srbjie i Crne […]