Hamida

Subliminalne poruke

Subliminalne poruke
Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Mislite li da je moguće utjecati na naše ponašanje, a da toga uopće nismo ni svjesni? Ako ste mislili da nije moguće prevarili ste se. Upravo takav utjecaj na naše ponašanje imaju subliminalne poruke. A šta su to subliminalne poruke?

Subliminalne poruke predstavljaju poruke koje su ispod granica ljudske percepcije, tako da ih oko ili razum ne mogu svjesno registrirati, ali ih ljudski perceptivni sistem registrira na nesvjesnoj razini, jer su ispod “praga čujnosti” ili “ispod praga vidljivosti”. To su signali ili poruke najčešće umetnuti u drugi objekat s ciljem zaobilaženja normalnih granica opažanja.

Davne 1957. godine  psiholog James Vicary, koji se bavio istraživanjem marketinga, proveo je jedan od najpoznatijih eksperimenata ove vrste, za vrijeme prikazivanja filma „Piknik“ , u jednom od kina u New Jerseyu. Za vrijeme prikazivanja filma, svakih 5 sekundi na platnu su se pojavljivale pisane poruke: “Gladni ste?, Jedite kokice i Žedni ste?, Pijte Coca-Colu ”. Poruke su bile vješto skrivene unutar projekcije filma, a trajale su samo 0.003 sekundi, tako da ih ljudi uopće nisu bili svjesni. Uprava kina tvrdila je da se prodaja kokica u toj kino dvorani povećala  za 58 %, a Coca-Cole za 18 %. Eksperiment je nazvan „Invisible comercial“ (nevidljiva reklama).

Psiholozi Krosnick, Jussim i Lyn su 1992. godine opisali istraživanje u kojem su ispitanicima prezentirani dijapozitivi devetero nepoznatih ljudi. Od ispitanika se tražilo da procjene koliko su im simpatični ljudi na slikama, ali prije svake fotografije prikazali su im ili emocionalno pozitivnu ili emocionalno negativnu scenu, ali tako kratko da to oni nisu mogli svjesno opaziti (dakle u pitanju je subliminalna poruka). Emocionalno pozitivne slike prikazivale su mačiće ili zaljubljeni par, a emocionalno negativne leševe ili vukodlake. Iako  nisu mogli svjesno opaziti ove slike, ispitanici su pozitivnije procjenjivali ljude uz čije slike su bile vezane emocionalno pozitivne slike. Ispitanicima su ljudi na slikama izgledali simpatičniji ako su slijedili iza subliminalno pezentiranih, a svjesno neopaženih mačića, nego ako su slijedili iza subliminalno prezentiranih, a svjesno neopaženih vukodlaka.

Subliminalne poruke, nisu ograničene samo na film ili televiziju, one također mogu biti zvučne i emitovati se sa radio stanica ili kroz muziku. Kada se pomno analizira sadržaj, moguće ih je pronaći i u Disneyevim crtićima.

Smatra se da su subliminalne poruke široko korištene u marketingu, kako bi prodavači nesvjesno djelovali na potrošaće i postigli svoj osnovni cilj, a to je prodaja proizvoda. Razmišljajući o tome, čini se kao da se neko uvuče u našu glavu, govoreći našem mozgu šta da radi, a da mi toga nismo svjesni. Zvuči pomalo zastrašujuća takva vrsta manipulacije našeg ponašanja.

Većina do danas provedenih istraživanja ukazuje na to da ljudi zaista, na određeni način, opažaju subliminalne podražaje koji onda mogu imati utjecaja na njihovo daljnje ponašanje. Međutim većina istraživača psihičkih procesa kod ljudi je ipak sklona razmišljanju da se ljude na nesvjesnoj razini ne može samo tako nagovoriti na ponašanje kakvo svjesno ne bi poduzimali.

Dakle kao i u svemu postoje pristalice i zagovornici ove teorije o subliminalnim porukama, ali i kritičari i protivnici ovog oblika manipulacije ponašanja a šta Vi mislite, kakav je Vaš stav, da li je naše ponašanje rezultat naše volje ili možda rezultat manipulacije različitih medija?

 

Izvor: divithana.com

Share This Post

Google1

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *