Mediha

Održana prva univerzitetska tribina na temu: Prolaznost na ispitima-Izmjena pravilnika o studiranju

Održana prva univerzitetska tribina na temu: Prolaznost na ispitima-Izmjena pravilnika o studiranju
Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

U četvrtak 23.10.2014. godine održana je prva univerzitetska tribina u organizaciji Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu (SPUS) koja je imala za cilj da se studentima pruži prilika da učestvuju u javnoj diskusiji o aktuelnim problemima na Univerzitetu u Sarajevu. Na prvoj tribini se diskutovalo o temi prolaznosti na ispitima, uzrocima konstantno slabe prolaznosti te “lošim”  profesorima koji zadaju glavobolje studentima na skoro svakom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Također se raspravljalo i o rješavanju ovih problema kroz izmjene pravilnika o studiranju na Univerzitetu u Sarajevu. Profesori na tim predmetima obično nisu susretljivi,  ne proizvode nastavni kadar, ne drže konsultacije, traže da im se obavezno kupe njihove knjige i spadaju u one profesore sa kojima je jako teško uspostaviti bilo kakav kontakt. Ovi profesori, ma koliko loše bili ocjenjeni u toku evoluacije, ostaju na svojim mjestima, bez ikakve sankcije.

 

Sudionici tribine bili su predsjednik SPUS-a (Ahmed Nurković), student prorektor UNSA (Samir Arnautović) i član Upravnog odbora UNSA (Amar Nurković). Prisutno je bilo oko 30 studenata koji su aktivno učestvovali u argumentovanoj diskusiji.

Zaključci tribine glase:

  • Postojeći zakon i pravilnik su dali “lošim” profesorima prostora da provode samovolju i narušavaju prava studenata bez adekvatne sankcije;
  • Nije na pravi način usaglašen Pravilnik i Zakon sa principima “Bolonje”;
  • Ne postoji rješenje za problem konstante niske prolaznosti na pojedinim predmetima (prolaznost ispod 20%);
  • Zakon o visokom obrazovanju se na mnogim fakultetima ne poštuje, što je zabrinjavajuća činjenica;
  • Ne postoji jasno uređen sistem sankcija za profesore koji krše Zakon i pravila studiranja;
  • Nije prihvatljivo da prilikom komisijskog ocjenjivanja ispita učestvuje predmetni profesor tog ispita;
Inicijativa, nakon obrade Pravne službe SPUS-a i dodatnih konsultacija sa Ministarstvom obrazovanja i Rektoratom, će biti upućena na Senat putem studenstkih predstavnika u što skorijem roku. Nadamo se da će procedura izmjene pravilnika po ovom pitanju proteći bez većih poteškoća i da će implamentacija iste pomoći studentima u zaštiti njihovih prava.

Također na tribini se je vodio i dijalog o problemu roka završetka studija za studente koji studiraju po starom planu i programu na fakultetima medicinska grupacije, nakon ćega će biti upućen dopis i pokrenuta inicijativa za izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, gdje bi se rok za završetak studija produžio do 2018. godine.

 

Planirano je da se mjesečno održava jedna javna tribina na kojoj će se raspravljati o aktualnim problemima i inicijativama, a zaključci i prijedlozi koji će proizaći će biti predstavljena putem studentskih predstavnika u tijelima Univerziteta, Senatu i Upravnom odboru, kako bi se institucionalno problem riješio. Ovo je jedan od načina da se mjesta za koje se je protekle godine SPUS izborio u tijelima Univerziteta iskoriste na način da svi studenti mogu učestvovati u rješavanju problema, ali i podnošenja inicijativa.

(spus.ba)

Share This Post

Google1

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *