Hamida

Naučni skup “Sloboda vjere u javnom prostoru”

Naučni skup “Sloboda vjere u javnom prostoru”
Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, Komisija za slobodu vjere Rijaseta IZ i Centar za napredne studije Sarajevo organiziraju, 6. novembra 2014. godine u Sarajevu, naučni skup: SLOBODA VJERE U JAVNOM PROSTORU

Sloboda misli, savjesti i vjere temeljno je ljudsko pravo definirano međunarodnim pravom. Međunarodni i domaći pravni izvori govore o ovom pravu, njegovoj zaštiti i njegovim ograničenjima.

Cilj ovog skupa je okupiti naučne radnike, istraživače i aktiviste koji se bave kontekstualiziranjem ovog prava u bh. društvu.

Bosna i Hercegovina je post-socijalistička i post-ratna zemlja sa specifičnim ustavnim uređenjem. U tom svjetlu i dalje se pokušava odrediti pravo mjesto koje religija/vjera treba da ima u našem društvu. Od pitanja koja se tiču odnosa države i crkava i vjerskih zajednica preko kolektivnih i individualnih vjerskih prava do prava drugih. Ovaj skup specifično želi da se fokusira na individualna vjerska prava i način na koji se sloboda vjere razumijeva u javnom prostoru koji zajedno dijele svi bh. građani.

Pozivamo zainteresirane izlagače da se prijave sa izlaganjem na neku temu u okviru navedenih tačaka:
1. Sloboda vjere u javnom prostoru
2. Sloboda vjere na radnom mjestu u BiH
3. Sloboda vjere i prakticiranje vjere u obrazovanju i obrazovnim institucijama u BiH
4. Sloboda vjere u vojnim i policijskim strukturama u BiH
5. Sloboda vjere u zatvorima, bolnicama i drugim rehabilitacijskim ustanovama u BiH

Zainteresirani izlagači trebaju se prijaviti na vjerskeslobode@rijaset.ba sa sažetkom predloženog rada i izlaganja (max. 500 riječi) i biografijom do 1.8.2014. godine.

Ohrabrujemo pripremu originalnih istraživanja, članaka i izlaganja.

Nakon selekcije, imena i nazivi odabranih izlagača i radova će biti objavljeni 20.8.2014.

Rok za dostavljanje finalnih radova je 15.10.2014. Honorar za odabrane izlagače je 250 KM. Za sve učesnike bit će obezbijeđeni ručak i materijali. Za sva ostala pitanja: vjerskeslobode@rijaset.ba

Izvor: http://cns.ba/

Share This Post

Google1

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *