Hamida

Jasna poruka: Do povećanja školarina neće doći!

Jasna poruka: Do povećanja školarina neće doći!
Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Univerzitet u Sarajevu našao se još jednom na prekratnici, manjak sredstava u budžetu Kantona Sarajevo, otežana integracija Univerziteta, nepostojanje resornog ministra za obrazovanje i prijedlog Senata UNSA za povečanjem školarina dovele su Univerzitet u jednu vrstu krize čije će rješenje odrediti razvoj visokog obrazovanja u BiH u narednih nekoliko godina.

Studentski parlament kao konstruktivan dio Univerziteta u Sarajevu odlučio je da aktivno učestvuje u rješavanju krize i tako je po prvi put u posljeratnoj historiji Univerziteta organizovan sastanak na kojem su prisustvovali svi akteri koji mogu nastalu krizu rješiti.

Na inicijativu Studentskog parlamenta UNSA, 08.07.2014. godine sa početkom u 17:00h u Sali Senata UNSA, održan je sastanak na kojem su prisustvovali predstavnici rukovodstva Studentskog parlamenta, predstavnici studentskih organizacija, predstavnici rektorata UNSA, predstavnici vlasti Kantona Sarajevo (Hanka Vajzović, Nedžad Fazlija, Elmedin Konaković, Sifet Kukuruz, Munir Talović, premijer Muhamed Kozadra), predstavnici Upravnog odbora UNSA (prof. dr Mevludin Mekić i prof. dr. Velija Katica, prof. dr. Almedina Zuko, g. Sandra začinović i Amar Nurković, predstavnik studenata u UO ) te dekani Filozofskog fakulteta, Prirodnomatematičkog fakulteta, Ekonomskog fakulteta i Akademije scenskih umjestnosti. Sastankom je predsjedavao student prorektor, Samir Arnautović, a prvi su se obratili rektor UNSA, prof. dr. Muharem Avdispahić i predsjednik Studentskog parlamenta, Ahmed Nurković. Sastanak je za cilj imao problematizaciju tematike dugovanja Vlade Kantona prema Univerzitetu u Sarajevu, prijedloga za povećanje školarina studentima UNSA te pitanju integracije UNSA. Nakon otvaranja diskusije, postavljena su brojna pitanja kako od strane studentskih predstavnika tako i od drugih prisutnih, a predstavnici vlasti Kantona Sarajevo su uvažavajući iznesene argumente, iako nepodudarnih stavova oko ostalih pitanja, nedvosmisleno izrazili stav da neće doći do povećanja školarina u datim okolnostima i bez preciznog obrazloženja svake pojedinačne stavke. Članovi Upravnog odbora UNSA su istakli da nije vrijeme za povećanje školarina, sa čime su se načelno složili i ostali prisutni. Konstatovano je da je konačna integracija Univerziteta u Sarajevu neminovni idući korak ka funkcionalnijem Univerzitetu, te da je isplata dugovanja Kantona prema Univerzitetu u što skorijem roku, neophodna za daljnje normalno funkcionisanje najuglednije visokoškolske ustanove u Bosni i Hercegovini.

Dekan Prirodno-matematičkog fakulteta Rifat Škrijelj je predstavio svu problematiku s kojom se susreću fakulteti, a pri tome istakao da je fakultet na kojem je dekan, ali i svi ostali fakulteti redovne platiše svih obaveza prema državi, i nisu u dugovanjima, za razliku od nekih državnih institucija koji su dodatni teret Budžetu Kantona Sarajevo. Također dekan je tražio tematsku sjednicu Skupštine Kantona Sarajevo u vezi Univerziteta u Sarajevu u što skorijem periodu. Rektor Univerziteta u Sarajevu, Muharem Avdispahić je istakao da se vanjski dug BiH povećava, ali ulaganje u visoko obrazovanje ne, ali i da Vlada mora da se potrudi da bude redovnija na isplatama tranši, jer plate kasne, al i da se 60% tranši kroz uplate doprinosa vraća državi i tim tranšama se ne pokriva gubitak u poslovanju nego samo redovno funkcionisanje Univerziteta u Sarajevu.

V.d. premijer Muhamed Kozadra je pokazao zabrinutost za stanje na Univerzitetu i predstavio finansijsku krizu u kojoj se nalazi Kanton Sarajevo,  te da se za rješavanje krize na Univerzitetu potrebna integracija Univerziteta u Sarajevu i mora naći novi model finansiranja Univerziteta, gdje bi kao osnova bio broj studenata, a da je neophodno preći na trezorsko poslovanje u skladu sa Zakonom. Sve dok Univerzitet ne pređe na trezorsko poslovanje, neće imati prioritet pri isplati tranši iz budžeta Kantona Sarajevo.

Zastupnik Elmedin Konaković je podržao ideju tematske sjednice Skupštine Kantona Sarajevo i rekao da će se zalagati za njenu što skoriju organizaciju. Također je istakao da se ne smije dešavati da neki fakulteti imaju status elite na Univerzitetu i da sve svoje prihode moraju transparentno prikazivati kako bi se tačno znalo kolikim sredstvima Univerzitet raspolaže, al ii kolika su to primanja određenim profesorima i dekanima. Istekao je da ovo nije vrijeme za povećavanje školarina, ali da se prije svega mora uraditi kvalitetan elaborat po tom pitanju. Podržao je rješavanje finansiranja na trezorskom poslovanju, ali da kontrolu nad finansijama treba da zadrži Univerzitet u sklopu svoje autonomije. Zastupnica prof. Hanka Vajzović je istakla da postojeći model finansiranja treba promjeniti i da je profesorima i nastavnom osoblju na fakultetu potrebno obezbjediti stabilne izvore finansiranja kako bi se kvalitet nastave rganizirao na zadovoljavajućem nivou.

Zaključeno je da je za rješavanje problematike finansiranja Univerziteta potrebno kreirati novi sistem finansiranja unutar Univerziteta i kao takav predložiti Vladi na usvajanje, a da se svaka izmjena cjenovnika za studenta treba obrazložiti i uraditi na osnovu činjenica baziranim na istraživanjima i studijama koje će jasno definisati cijene koštanja studija na Univerzitetu u Sarajevu.

Predsjednik Upravnog odbora napomenuo je Rektora da je potrebno organizovati vanrednu zajedničku sjednicu Senata Univerziteta i Upravnog odbora na kojoj će se definisati koraci integracije Univerziteta i na kojoj će se konačno  rješiti veliki problem finansiranja studentskih organizacija, ali i da ne podržava povečavanje školarina u ovom trenutku. Član Upravnog odbora Velija Katica je istakao da kao član Upravnog odbora nikad ne bi podržao ovaj način povećavanja školarina, ali i da ovo nije vrijeme za to radi mogučnosti političkog mešetarenja.

Naglašeno je da Vlada KS nije dobila prijedlog Senata za povećanje školarina ali istaknuto je da se u svakom slučaju za akademsku 2014/15. godinu, školarine ne mogu mjenjati.

Studentski parlament informiše sve studente da smo koristeći naše pozicije na Univerzitetu još jednom uspjeli sačuvati sve nas od povečanja školarina, ali isto tako stavljamo se na raspolaganje Univerzitetu da zajedno kreiramo i osiguramo bolji, kvalitetniji i pravedniji sistem finansiranja Univerziteta i svih njegovih članica, jer samo tako možemo osigurati i nastaviti sa kvalitetnim radom na našem najvažnijem i najboljem Univerzitetu u državi.

(spus.ba)

Share This Post

Google1

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *