Povijest

 Hamida

Bošnjaci mijenjaju prezimena?

Bošnjaci mijenjaju prezimena?

Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća u tehničkom mandatu Esad Džudžević najavio je da će prpadnici bošnjačkog naroda iz svojih prezimena ”odstraniti” nametnute im dodatke ”vić” i ”ić” Džudžević je rekao da su bošnjačkim prezimenima nasilno prirodavani ti dodaci u posljednjih stotinu godina, od 1912, od kada je, kako je rekao, Sandžak u sastavu Srbjie i Crne […]

 Hamida

Estetika zaborava

 Prošetali smo jednim od gradova Bosne i Hercegovine i vidjeli smo jedan dio povijesti kulture kako iščezava pred našim očima. Koji su to stećci današnjice? Ko su to svjedoci vremena koje je zaboravljeno u narodnim masana? Gdje su studije o vremenu koje je iza nas? Bosanske tradicionalne kuće, stari mlinovi, staje, na rubovima ulica nestaju […]

 Hamida

NAJAVA FILMA SULTAN MEHMED FATIH

NAJAVA FILMA SULTAN MEHMED FATIH

Preporucujemo “Sultan Muhammed Fatih”Prva javna premijera u BiH !!!Subota 24. Maj u 21:00h na MTV Igman

 Hamida

Reklame iz prošlosti sa seksističkim porukama

Reklame iz prošlosti sa seksističkim porukama

   A-Rasub

 Hamida

Povijest kineske civilizacije

Povijest kineske civilizacije

Kineska civilizacija jedna je od onih rijetkih civilizacija što traje već tisućljeća. Na prostoru gdje će se oblikovati ljudi su živjeli od najdavnijih vremena ― od pekinškog pračovjeka (pekinškog homo erectusa ili pitekantropa). Paleolitski i mezolitski razvoj na tom prostoru sličan je razvoju u Evropi, a neolitski razvoju na bliskoistočnim prostorima. Najprije se oko 8. tisućljeća prije n. e. u sjevernim područjima Kine pojavilo polirano kameno oruđe i lončarija; kasnije su pripitomljene neke životinje i kultivirane biljke. Zemljoradnja počinje najprije u području oko rijeke Huang He. Dva su mlađekamena središta, jedan u Shanxi kulture Yangshao i drugi u sjevernoj i sjeveroistočnoj Kini kulture Longshan, a u Henanu se obje kulture isplepleću.

Povijesni pregled   Brončano doba u Kini počinje oko 1500 god. prije n. e., a željezno u 7. st. prije n. e. Kultura za prve kineske povijesne dinastije Shang nastavak je kulture Longshan. Prvo povijesno središte te dinastije  je Anyang u Henanu u 14. st. prije n. e. A pretpostavlja se da je ovamo preselila […]

 Hamida

ZASTRAŠUJUĆE MRAČNA STRANA ŠVAJCARSKE

ZASTRAŠUJUĆE MRAČNA STRANA ŠVAJCARSKE

Švajcarska se po prvi put javno izvinila deci koja su sve do nedavno usred Europe bila tretirana kao roblje. U javnosti se sada govori i o prisilnim sterilizacijama koje su zabranjene tek 2000. Deca kao jeftina radna snaga i danas su veliki problem čovečanstva. Nalazimo ih u mračnim radionicama kako šiju jeftinu odeću i obuću […]

1 4 5 6