Istraživačko novinarstvo

 Hamida

Nova studija pokazuje da homoseksualci imaju veće šanse za obolijevanje od mentalnih problema

Nova studija pokazuje da homoseksualci imaju veće šanse za obolijevanje od mentalnih problema

Nedavne studije su pokazale da lezbijke, biseksualci i homoseksualci imaju veće šanse za dugotrajno obolijevanje od mentalnih bolesti. Istraživanje koje je provedeno na Cambridge univerzitetu, a koje je ujedno dosad najveće istraživanje o homoseksualcima u Engleskoj, pokazuje da za razliku od 6% heteroseksualnih žena koje su prijavile neko mentalno oboljenje, kod lezbijskih i biseksulanih žena […]

 Hamida

Depresija i samoubistva u Evropi

Depresija i samoubistva u Evropi

Depresija je ozbiljna bolest koja vas parališe i snažno utječe na to kako se osjećate, kako mislite, i na kraju, kako se ponašate. Depresija bez odgovarajućeg tretmana može da traje godinama i može da prouzrokuje permanentan fizički i mentalni invaliditet. To je bolan i stresan poremećaj i teško se može prevazići bez pomoći spolja. Takva […]

 Azra Kahriman

Organizacija islamske saradnje

Organizacija islamske saradnje

Do juna 2011. godine zvala se "Organizacija islamske konferencije". Tada je naziv promijenjen u "Organizacija islamske saradnje"

  Organizacija islamske saradnje koja broji 57 država članica, oformljena od zemalja članica u kojima je većinsko muslimansko stanovništvo, je druga najveća organizacija nakon Ujedinjenih nacija. Nakon ukidanja hilafeta, OIC je prva organizacija koja okuplja države sa dominirajućom populacijom muslimana. Organizacija se bavi isključivo političkim pitanjima ali u posljednjoj deceniji, kroz započinjanje procesa globalizacije, pokušava […]

 Hamida

Odnos medija, javnog mnijenja i odbrambene politike

Odnos medija, javnog mnijenja i odbrambene politike

Javno mnijenje je mišljenje pripadnika pojedinih grupa ili više društvenih grupa o tome kako treba riješiti problematična pitanja za grupu kao cjelinu, ili je u pitanju opći interes čitave zajednice. Javno mnijenje postoji čak i onda kada se ne izrazi mišljenje. Naime, kao pripadnicima javnog mnijenja, treba da bude jasno da izraženo mišljenje nije mišljenje […]

 Azra Kahriman

Lobiranje kao umjetnost ubjeđivanja

Lobiranje kao umjetnost ubjeđivanja

Lobiranje predstavlja zastupanje interesa, odnosno pokušaj utjecanja na donositelje odluka, kako bi se oni ponašali onako kako to odgovara „suprotnoj strani.“ Lobiranjem ostvarujemo ciljeve i ukoliko se donositelji odluka ne slažu sa njima, procesom lobiranja, kao vidom zagovaranja utječemo na njih kako bi oni postupali shodno našem nahođenju. To je aktivnost usmjerena u cilju utjecanja […]

 Hamida

Rijetke historijske slike koje vjerovatno nikada prije niste vidjeli

Rijetke historijske slike koje vjerovatno nikada prije niste vidjeli

[1] Box meč 1897 [2] Samurajski ratnici, negdje oko 1850 [3] Aviatičar (John McCain) koji biva zarobljen u Truc Bach jezeru , Hanoi od strane  vijetnemaca  1967. [4] Irvas posmatra, dok ratni avioni bacaju bombe na Rusiju 1941. [5] Slika koja prikazuje Walt Disneya, dok se Disney Studio otvara. [6] Slika  Microsoft osoblja 1978. [7] Posljednja slika […]

 Azra Kahriman

Propaganda v.s. reklama

Propaganda v.s. reklama

Propaganda, koja je komunikacijska aktivnost, počesto se dovodi u vezu sa informiranjem, komuniciranjem, marketingom, manipulacijom i reklamom. Propaganda je disciplina koja može biti dovedena u vezu sa brojnim drugim sličnim disciplinama i oblicima; ona je, također, proces koji obuhvata i reklamiranje. Propaganda, pa i reklama postoje otkako postoji i čovjek, samo što samim svojim postankom nisu […]

 Hamida

POTOP: Uništeni književni fondovi

POTOP: Uništeni književni fondovi

U potopu, koji je najvećim dijelom u Bosni i Hercegovioni zahvatio oblast Zeničko-dobojskog kantona, stradale su i Opće biblioteke, osnovne i srednje škole, ustanove za djecu s posebnim potrebama, centri za kulturu …, no sa sigurnošću možemo, sada već, kazati da potop je uništio znatan dio književnog fonda u potopljenim područjima. Posjetili smo Maglaj i […]

 Azra Kahriman

Uloga i značaj Vijeća Evrope u kreiranju standarda za profesionalni rad medija i novinara

Uloga i značaj Vijeća Evrope u kreiranju standarda za profesionalni rad medija i novinara

Vijeće Evropske unije, od prije poznato pod nazivom Vijeće ministara ili jednostavno – Vijeće (Council of the EU), glavna je zakonodavna institucija Evropske unije. 1949. potpisan je ugovor o osnivanju Vijeća Evrope, koje je integracija od 47 zemalja. Vijeće Evrope, kao glavna zakonodavna institucija EU, pored toga što ima ulogu jačanja demokratije i pravne države […]

 Hamida

UTICAJ MEDIJA NA PERCEPCIJU DRUŠTVENIH MANJINA

UTICAJ MEDIJA NA PERCEPCIJU DRUŠTVENIH MANJINA

Već od rane dobi mediji imaju ogromnu ulogu u formiranju predrasuda ljudi prema određenim društvenim manjinama. U velikom broju slučajeva ta tandencija oblikovanja ima političke, ekonomske, vjerske ili druge pozadine. Jedan od najviše dehumanizovanih naroda u medijima jesu Arapi, a da se negativne predodžbe o njima instaliraju u svijesti djece jeste i primjer raznih crtanih […]