Mersiha Smailović

Planeta ne može više da nas hrani!

Planeta ne može više da nas hrani!

Planeta Zemlja postaje premala za sve ljude koji žive na njoj. Ljudi će se ubuduće suočiti sa nedostatkom nafte, sa nedovoljno obradljivim površinama, nedostatkom vode… Kako da se sačuva sadašnji način života? Ahim Štajner, šef programa pri Ujedinjenim nacijama za život i sredinu (UNEP), kaže: „Živimo na planeti, na kojoj se broj stanovnika u toku […]