Anessa Džinić

Sloboda i odgovornost u novinarstvu ( I dio)

Sloboda i odgovornost u novinarstvu ( I dio)

Bavljenje svakom profesijom zahtijeva poštovanje i postojanje nekih osnovnih pravila, a u ovom slučaju to je sloboda i odgovornost u novinarstvu. Sloboda se može definisati sa više aspekata u zavisnosti u kojem se kontekstu pominje. Utilitaristička definicija slobode jeste da sloboda nije činjenje svega onoga što mi hoćemo, želimo ili nam je potrebno da tako […]

 Anessa Džinić

Institucionalizacija monetarne politike EU

Institucionalizacija monetarne politike EU

Evropska centralna banka (ECB) je finansijsko tijelo EU koje je na osnovu Ugovora o Evropskoj uniji (1992./1993.) osnovano 30. juna 1998. godine. ECB operativno je počela djelovati uporedo s uvođenjem treće faze monetarne unije, 1. januara 1999. godine, odnosno s uvođenjem eura kao zajedničke valute. Osnovni zadaci ECB su: kreiranje i provođenje zajedničke monetarne politike, […]

 Anessa Džinić

Scottish independence zahtjeva ponovno održavanje referenduma zbog sumnje u namještanje

Scottish independence zahtjeva ponovno održavanje referenduma zbog sumnje u namještanje

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=jRWWilODlsc] Uprkos tome što je dva miliona ljudi glasalo da Škotska ostane dijelom Ujedinjenog Kraljevstva i prihvatanje ishoda referenduma od strane Alexa Salmonda riječima da je ishod glasanja bila ‘demokratska presuda narodu Škotske’, provedena je peticija za ponovno održavanje referenduma sa skoro 70.000 potpisnika koji žele ponovno glasanje. To je možda bio najveći odaziv […]

 Anessa Džinić

MONETARNI SISTEM I POLITIKA EU

MONETARNI SISTEM I POLITIKA EU

Rimski ugovor je osnivački ugovor koji je donesen 1957. godine, a stupio na snagu 1958. godine kao interes osnivačke šestorke da stvore Evropsku ekonomsku zajednicu koja će im omogućiti stvaranje homogenog zajedničkog tržišta. Nadalje, Luksemburškom deklaracijom iz 1984. godine  je predviđeno sjedinjavanje EFTA-e (European free trade association) i EEU (European economic union) kako bi se […]

 Anessa Džinić

ŠKOTSKI REFERENDUM: TRIK/PRILIKA ZA RESTRUKTURACIJOM VLASTI ILI MANIPULIRANJE MASAMA

ŠKOTSKI REFERENDUM: TRIK/PRILIKA ZA RESTRUKTURACIJOM VLASTI ILI MANIPULIRANJE MASAMA

Škotski referendum je narušio ravnotežu, prije svega Europske unije, a kasnije i ravnotežu Ujedinjenog Kraljevstva. Održan je u četvrtak, 18. Septembra 2014. godine. Pobijedila je ‘NE’ struja sa 55,3% glasova protiv nezavisnosti. Postojale su dvije struje tokom referenduma, a to je ‘Da, Škotska’ i ‘Bolje zajedno’. Odaziv je bio 84,6%, neuobičajeno visok za škotske izbore. […]

 Anessa Džinić

ED HUSAIN-‘ISLAMISTA’

ED HUSAIN-‘ISLAMISTA’

Ed Husain (Mohammed Mahbub Husain) je autor knjige veoma hrabrog naziva ‘Islamista‘. Autor je rođen 25. 12. 1974. godine i odrastao je u Londonu, ali potječe iz porodice koja je u Veliku Britaniju došla iz Indije. Studirao je arapski jezik na Univerzitetu u Damasku, a zatim orjentalistiku na Univerzitetu u Londonu. U ranoj mladosti, pet […]

 Anessa Džinić

ODUSTAJANJE ILI (NE)USPJEH

ODUSTAJANJE ILI (NE)USPJEH

Mnogi od nas demonstrativno ili prećutno priželjkuju uspjeh za sve što radimo, ne razmišljajući o tome hoće li to biti dobro za nas i hoće li donijeti dobrobit zajednici koja nas okružuje. Naš lični uspjeh koji se tiče obrazovanja, zaposlenja, ispunjenja nekih ličnih ciljeva; ne potpadaju pod egoizam i nerazmišljanje o okolini u kojoj bivstvujemo […]

 Anessa Džinić

‘UBILAČKI’ vs KOLEKTIVNI IDENTITET CIVILIZACIJE

‘UBILAČKI’ vs KOLEKTIVNI IDENTITET CIVILIZACIJE

Identitet se ne raspoređuje, te je kao takav nedjeljiv. Iako je identitet, ustvari skup svega onoga što nas čini individuama, jedina pripadnost koja nešto znači jeste nekakva čovjekova ‘dubina’ i ‘suština’ postojanja. U svakoj osobi imamo mnogostruke pripadnosti koje se međusobno suprotstavljaju i tjeraju čovjeka na razne izbore. Baš zbog mnogostrukih pripadnosti koje skoro svaki […]

 Anessa Džinić

ŽIVOT IZMEĐU STRAHA I NADE

ŽIVOT IZMEĐU STRAHA I NADE

Da li je nada zamjena za odsustvo vjere???

Svakodnevno se rađa novi život, a strah biva stalni pratilac tog rađanja. Neki kažu da je život ulaz na jedna, a izlaz na druga vrata. Dok mi izađemo na druga vrata dosta toga preživimo u nadi i strahu. Strah ne napada, njegova prednost je trenutno dejstvo. Nezamislivo je i prećutno priznanje njegove pobjede nad nama […]

 Anessa Džinić

PARADOKSALNOST SVJETSKE DEMOKRATIJE

PARADOKSALNOST SVJETSKE DEMOKRATIJE

PARADOKSALNOST SVJETSKE DEMOKRATIJE Koliko je uistinu demokratija vladavina naroda ili barem njegove većine, te da li je tajno i tajnost proizvod društva ili države čiji je cilj upravljanje/manipuliranje građanstvom? Demokratija uvijek zadržava svoju primarnu bit, a to je učestvovanje naroda u izboru, raspodjeli i smjeni vlasti. Demokratija (grč. demos narod, krateo vladam, kratos vladavina, vlast, […]

1 6 7 8